Foodservice Equipment Reports

Guangzhou Junjian Kitchen Appliances & Refrigeration Equipment Co. Ltd.

Company Profile

Contact Information

Contact: Unknown
Phone: 86-135-7005-5923
Fax: 86-206-285-6078

Location

Guangzhou Junjian Kitchen Appliances & Refrigeration Equipment Co. Ltd.
3, Liang Yuan Zhong Rd., Liang Tian Industrial Park
Zhong Luo tan Town, Bai Yun Di Guangzhou
China

Product Categories

RFQ

Back to Listings